Avís legal formulari

AVÍS LEGAL

Als efectes d’allò disposat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, i la LSSICE 34/2002, de l’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, pel qual es regula el dret d’informació en la recollida de dades, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades dins un fitxer titularitat d’ IDIOMES, S.L., amb la finalitat de poder satisfer el servei (donar respostes de manera adequada a consultes i altres qüestions). Mitjançant la complimentació i enviament del corresponent Formulari,  l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de IDIOMES, S.L.. Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei, enviant un escrit a IDIOMES, S.L., amb adreça al AV. GENERALITAT, 5, 1º - 08922 SANTA COLOMA DE GRAMANET (BARCELONA), o bé, enviant un correu electrònic a: thecorner@thecorner.es

En el cas que Vostè inclogui en aquest formulari dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, tenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en el paràgraf anterior.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.