CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

Formació Ocupacional 2017-18

En el desenvolupament de pàgines web tens l'oportunitat d'aprendre fer webs des de 0, utilitzant llenguatges de marques apropiades com per exemples HTML i CSS, entorns que s'apliquessin per donar-li una mica de vida al teu creació web. Et veuràs embolicat en un ambient educatiu de primer nivell, aprenent les principals disciplines en l'àmbit del desenvolupament de pàgines web. Tindràs la possibilitat de posar en pràctica els teus coneixements adquirits i perfecionar les teves aptituds en empreses enfocades al món web amb la possibilitat d'incorporació al món laboral.

Resumen

Titulació:

Certificat de professionalitat - Confecció i Publicació de Pàgines Web.

Mòduls:(6 Mesos.)
Construcció de pàgines web (210h)
Integració de components software a pàgines web (180h)
Publicació de pàgines web (90h)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals (80h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Nota: En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell II.

Convalidación prácticas

Competencia general

Requisits per participar en l’acció formativa

Certificat de nivell 2:

• Acreditació documental de la titulació: Graduat en ESO, haver superat un mòdul o unitat formativa de nivell 1 de mateixa família i àrea professional, haver superat un mòdul o unitat formativa de nivell 2, haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà, haver  superat PFI o PQI amb qualificació mínima de 8, la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 i/o 45 anys, 2n de BUP (màxim 2 matèries pendents) o el títol de FP1.

• En cas de no posseir la titulació mínima, es podrà valorar l’accés mitjançant les proves de competències de nivell II.

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC. A més, podran sol·licitar l’expedició de:

Acreditacions parcials: si només s’ha superat una part dels mòduls del certificat de professionalitat.
• 
Certificat de professionalitat complet: quan s’hagin superat tots els mòduls formatius i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.