OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Formació Ocupacional 2017-18

Com Auxiliar Administratiu, les sortides professionals són molt amplies, ja que podràs treballar a qualsevol empresa, ja sigui un organisme públic o privat. Endinsa't en el món de l'administració amb tasques molt diverses gràcies a aquest Certificat de Professionalitat que et donarà el coneixements teòrics i pràctics, necessaris per exercir correctament la teva feina.  

Resum

Titulació:

Certificat de professionalitat - Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals.

Mòduls:(6 Mesos.)
Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150h)
Operacions bàsiques de comunicació (120h)
Reproducció i arxiu (120h)
Mòdul de pràctiques professionals no laborals (
40h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Nota: No exigeix titulació mínima.

Convalidació pràctiques

Competència general

Requisits per participar en l’acció formativa

Certificat de nivell 1:

• No exigeix titulació mínima. 

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC. A més, podran sol·licitar l’expedició de:

Acreditacions parcials: si només s’ha superat una part dels mòduls del certificat de professionalitat.
• 
Certificat de professionalitat complet: quan s’hagin superat tots els mòduls formatius i el mòdul de pràctiques professionals no laborals.