TREBALL EN EQUIP

TREBALL EN EQUIP

Formació Ocupacional 2017-18

Avui dia, gairebé tots els treballs requereixen que els seus candidats sàpiguen treballar en equip, però serà aquesta una habilitat realment important?
Cada vegada és més habitual crear equips per treballar en grup, en lloc d'estructurar la producció de forma individual. Ja no n'hi ha prou amb tenir grans talents, la importància de treballar en equip resideix a comptar amb les persones adequades, capaces de col·laborar i involucrar-se a la recerca d'un objectiu comú.

Resum

Titulació:

Certificat d'aprofitament - Treball en equip.

Mòduls:(1 Mes)
Característiques del treball en equip (5h)
Planificació del treball en equip (10h)
Mecanismes de seguiment (10h)
Avaluació de resultats (5h)

Observacions:
100% orientació pràctica.

Millora habilitats!

Competència general

Requisits per participar en l’acció formativa

• Estar cursant o haver finalitzat una acció formativa de formació durant aquest curs. 

Certificat d’aprofitament

Tots els i les alumnes que hagin assistit al 75% del total de les hores de l’acció formativa i hagin superat les avaluacions pertinents rebran automàticament un certificat d’aprofitament per part del SOC.